Από τις 3 Νοεμβρίου 2017 μπήκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος 4495/2017 σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Καμιά μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί οι πολεοδομικές παραβάσεις. Η προθεσμία για τις νομιμοποιήσεις λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2019

 

Η υπαγωγή γίνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία στον αυθαίρετο χώρο, υποδεικνύει τις αυθαιρεσίες και στην συνέχεια υπολογίζει το ειδικό πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί είτε με απευθείας εξόφληση, είτε με δόσεις οι οποίες
φτάνουν μέχρι και τις 100 ανάλογα την περίπτωση.

Το πρόστιμο για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 08.04.2018 μειώνεται κατά 20%. Για όσα ακίνητα υπαχθούν από 09.04.2018 έως τις 08.10.2018 μειώνεται κατά 10%. Ενώ για όσα ακίνητα υπαχθούν από 09.10.2018 έως τις 08.02.2019 και από τις 09.02.2019 και μετά το πρόστιμο αυξάνεται κατά 10% και 20% αντίστοιχα. Σε δεύτερη φάση ο μηχανικός καταθέτει ηλεκτρονικά πάντα τα σχέδια και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η αμοιβή μηχανικού ποικίλλει και εξαρτάται φυσικά από την φύση του αυθαιρέτου και τα στοιχεία του ακινήτου (εντός-εκτός σχεδίου, κατοικία ή κατάστημα κλπ.).Στο τεχνικό μας γραφείο έχουμε καταφέρει να συνδιάσουμε υπηρεσίες ιδιαίτερα ψηλού επιπέδου με χαμηλές τιμές.

Μην διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας αποστείλουμε προσφορά ανάλογα με τις προδιαγραφές του ακινήτου σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας! Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις και πάντα στις πιο προσιτές τιμές που προσφέρει το τεχνικό γραφείο Ανδρίτσος.

TOP