Έχοντας αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών, το γραφείο μας μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη για μελέτη:

  • Αρχιτεκτονική
  • Στατική
  • Μηχανολογική
  • Ενεργειακή

Επίσης φέρνουμε εις πέρας κάθε ειδική άδεια για επαγγελματικούς χώρους όπως φροντιστήρια και χώροι εστίασης!

Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της εκάστοτε μελέτης εξασφαλίζοντας ότι η αυτή θα εφαρμοστεί απόλυτα και τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας.

TOP