Βάσει νόμου, για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου από εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

Ο μηχανικός ύστερα από αυτοψία στον χώρο και αφού πιστοποιήσει ότι το ακίνητο είναι κατασκευασμένο βάσει των ισχυόντων πολεοδομικών κανονισμών και δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές, εισάγει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ειδική πλατφόρμα εκδίδοντας έτσι την ταυτότητα η οποία έχει ισχύ δύο μηνών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εύρεση των σχεδίων αυτών, την αυτοψία στο ακίνητο και φυσικά την έκδοση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ! Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις και πάντα στις πιο προσιτές τιμές που προσφέρει το τεχνικό γραφείο Ανδρίτσος.

TOP