Βάσει νόμου, για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας από εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

Ο μηχανικός ύστερα από αυτοψία στον χώρο, δίνει μία βεβαίωση οπού πιστοποιεί ότι το κτίριο είναι κατασκευασμένο βάσει των ισχυόντων πολεοδομικών κανονισμών και δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές.

Για την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημων σχεδίων από την πολεοδομία ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση με το υπάρχων ακίνητο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εύρεση των σχεδίων αυτών, την αυτοψία στο ακίνητο και φυσικά την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για βεβαιώσεις μονιμότητας! Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις και πάντα στις πιο προσιτές τιμές που προσφέρει το τεχνικό γραφείο Ανδρίτσος.

TOP